Politika společnosti

Integrovaná Politika společnosti je závazkem celé společnosti a vrcholového vedení společnosti