Enviromentální politika

MYSLÍME NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V péči o životní prostředí jsme nekompromisní. Bez výjimek dbáme na sledování a důsledné plnění legislativních požadavků. Vytváříme podmínky pro snižování dopadů naší výroby na životní prostředí, a to soustavnou prevencí v oblasti systému environmentálního managementu. Podobně jako u kvality se zaměřujeme v NEONLAKU na inovaci v oblasti životního prostředí tak, abychom využívali moderní technologie pro snižování dopadů naší výroby na životní prostředí.

JSME CERTIFIKOVANÍ A MÁME ZAVEDENÝ SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE NORMY ISO 14001.

Jsme také zapojeni do unikátního projektu „Zelená firma“, ve kterém ekologicky likvidujeme firemní elektrospotřebiče a baterie, což významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.