INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ

NEONLAK spol. s r.o., Ptácká 297, Mladá Boleslav, 293 01, IČ: 25053426 („ NEONLAK“) je správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů a odpovídá za ně.

NEONLAK zpracuje následující osobní údaje

  • Identifikační a adresní údaje: zejména jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště,
  • kontaktní údaje a elektronické kontaktní údaje: (mobilní) telefonní číslo, emailová adresa,
  • další údaje – profesní životopis, možnost nástupu, představa o mzdě, případně odměně za práci

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

Osobní údaje získává NEONLAK od zájemců o zaměstnání a od personálních agentur.

NEONLAK zpracuje osobní údaje především pro účely výběrového řízení na vypsanou pracovní pozici a v případě udělení souhlasu pro oslovení s eventuální budoucí nabídkou zaměstnání.

Pro výše uvedené účely NEONLAK zpracovává osobní údaje po dobu výběrového řízení a v případě udělení souhlasu po dobu platnosti souhlasu.

V některých případech si pro zpracování osobních údajů najímá další subjekty, a to zejména externího supervizora firmy v oblasti personalistiky, personální agentury.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mohou osoby užít následujících práv:

  • právo na přístup k osobním údajům a na pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů
  • právo na opravu a doplnění osobních údajů
  • právo na výmaz osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo vznést námitku

Pro uplatnění těchto práv se osoby mohou obracet na NEONLAK na emailové adrese: gdpr@neonlak.cz.

NEONLAK neprovádí žádné profilování nebo automatizované rozhodování založené na zpracování osobních údajů.

V případě domněnky na porušení povinností správce při zpracování osobních údajů mají osoby právo podat si stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR.