Desatero NEONLAKU

DESATERO NEONLAKU JE TAKOVÁ SMĚRNICE PRO ZPŮSOB ŽIVOTA VE SPOLEČNOSTI NEONLAK.

(je to jednom deset slov, kdo chce tak může přemýšlet, … je to návod praktický a asi platí navždycky, rozhodně má širší využití…)

Smyslem a cílem je vybavit všechny členy týmu NEONLAKu souborem základních kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další seberozvoj a uplatnění ve společnosti NEONLAK i ve svém životě obecně. Je to proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v tom, co si nový kolega přináší do firmy již při nástupu ze svého předchozího života. Pokračuje v průběhu adaptace, firemního vzdělávání, začlenění do firemního TÝMU a postupně se dotváří v dalším průběhu života.

Základní kompetence (desatero NEONLAKu) nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpoziční podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu rozvoje sebe sama a celoživotního učení.

Být kompetentní pracovat v NEONLAKu stojí právě na základních kompetencích (tj. být schopný/á a motivovaný/á svou schopnost používat)

Znalostí a kvalifikace – týmové spolupráce – systémového přístupu – profesionality – soudržnosti – vytrvalosti – proaktivity – spolehlivosti – preciznosti – kreativity.