Jsme tým

U nás v neonlaku jsme tým,

nejsme jen pracovní skupina. Jsme skupina zaměstnanců, kteří mají vzájemně se doplňující schopnosti, a kteří si vzájemně zodpovídají za společné úsilí při dosahování společného cíle.

Snažíme se v praxi řídit heslem: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Přijímáme odpovědnost nejen za sebe, ale i za druhé.

A víme, že jsme tak silní, jak silný je náš nejslabší článek. Proto si pomáháme navzájem, učíme se jeden od druhého, předáváme si znalosti a informace, snažíme se nejen o své vlastní pracovní výsledky, současně pracujeme i s týmovou motivací.

Těšíme se na každého nového kolegu či kolegyni. Od prvního dne nástupu totiž nový zaměstnanec společně s každým z nás bude tvořit to, co firma NEONLAK ve skutečnosti je.

SPOLEČNĚ S NOVÁČKEM SE SNAŽÍME,

  • aby se brzy zorientoval/a na své pracovní pozici a naučil/a se všemu potřebnému
  • aby v každém z nás našel/našla kolegu nebo kolegyni, ochotného/ochotnou pomoci a poradit
  • aby rád/a chodil/a do práce
  • aby pochopil/a co je to TÝM a posílil/a nás
  • aby společně s námi zažíval/a radost na různých akcích, které pro sebe jako zaměstnanci plánujeme