Jsme rodinná firma

NEONLAK je česká rodinná firma, ve které jde tradice ruku v ruce s inovacemi. V NEONLAKu si i v dnešní době vážíme zkušeností, vlastností a přístupů, které dělají dobrou rodinu právě dobrou rodinou.

U nás je samozřejmé říci dobrý den, když přijdeme ráno do práce a nashledanou když odcházíme. Stejné místo mají v naší každodenní komunikaci slovíčka „prosím“ a „děkuji“. Je samozřejmé chovat se k věcem a prostorám ve firmě stejně hezky a s péčí jako k tomu, co máme doma. Je správné těšit se do práce mezi své kolegy, jako se těší člověk na návrat do svého domova ke svým blízkým.

DO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA VE FIRMĚ SE SPOLEČNÝMI SILAMI SNAŽÍME PROMÍTAT TŘI ZÁKLADNÍ FIREMNÍ HODNOTY:

… JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ TRADICE

Úcta k tomu, co konkrétní lidé dokázali svým úsilím vytvořit, je základem lidského respektu. Kvalitní „řemeslo“ umožnilo NEONLAKu rozvíjet se od jeho vzniku až po současnost.

… JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ INOVACE

Svět kolem nás jde dopředu, vyvíjí se a my se snažíme smysluplné moderní postupy a technologie začleňovat do naší práce. Našim zaměstnancům chceme zajistit pokud možno důstojnou kvalitu jejich pracovního života, našim klientům i dodavatelům zase díky technologiím průmyslu 4.0 můžeme slíbit profesionální rozhraní vzájemné spolupráce.

… JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ FLEXIBILITA

Pružnost patří již od počátku existence firmy k našim přednostem. Díky snaze nacházet WIN-WIN řešení, vyhovět i u nestandardních požadavků, pokud to celkové možnosti firmy dovolují, NEONLAKu umožňuje být oporou našim zákazníkům, dodavatelům i zaměstnancům v nejrůznějších specifických situacích.

A PROČ JE TO PRO NÁS DŮLEŽITÉ?

Jako firma se snažíme být sami sebou, nekopírovat jiné společnosti, najít si svou vlastní originální cestu, kterou považujeme za správnou pro nás všechny – pro zaměstnance, zákazníky, dodavatele, majitele i pro veřejnost kolem nás. Nejsme Magna, nejsme Faurécie, nejsme Škoda Auto, jsme NEONLAK.

  • Věříme, že je možné jednat fair-play. Není to v některých situacích jednoduché a vyžaduje to sebedůvěru i odvahu, ale my máme zkušenost, že to jde.
  • Rozhodli jsme se být vítězným týmem. Každý den zažíváme nějaký větší či menší zápas a není jedno s jakými myšlenkami ho prožíváme. My hledáme řešení (jak to udělat), ne výmluvy (proč to nejde).
  • Chceme dělat správné věci správným způsobem. Víme, že k cíli většinou vede více cest a z dlouhodobého pohledu není jedno, kterou se rozhodneme zvolit.
  • Dokážeme důstojně žít ve změnách, kdy jedinou jistotou je nejistota. Snažíme se mít před očima konkrétní cíl, vnímat vše co nám sděluje naše okolí a pružně přizpůsobovat kroky na naší cestě k danému cíli a v odůvodněných případech i změnit cíl samotný.(cíl-vnímavost-pružnost)
  • Chceme mít přehled o trendech. Řídíme se rčením že „štěstí přeje připraveným“ a my připravení být chceme.
  • Snažíme se o pracovní uplatnitelnost našich zaměstnanců. Společně s každým naším zaměstnancem spoluvytváříme jeho profesní cestu. Dbáme na to, aby se každý náš zaměstnanec rozvíjel, využíval svůj potenciál a připravoval se na náročnější pracovní činnosti než vyžaduje jeho současná pracovní pozice a tím si udržel svoji cenu na vyvíjejícím se trhu práce.