Firemní hodnoty

Základními firemními hodnotami, které vyjadřují, co je pro nás všechny v NEONLAKU opravdu důležité a čemu věříme, jsou:

TRADICE

INOVACE

FLEXIBILITA

Základní firemní hodnoty promítáme do celé struktury společnosti, tj. do rozhodování, procesů, znalostí, každodenního chování a komunikace i do pracovního prostředí.

A JAK TO POZNÁME, ŽE SE CHOVÁME V SOULADU SE ZÁKLADNÍMI HODNOTAMI?

V každodenní firemní komunikaci a jednání (interní – uvnitř firmy i externí – vně naší firmy) je vidět, slyšet i cítit, že:

… JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ TRADICE

Úcta k tomu, co konkrétní lidé dokázali svým úsilím vytvořit, je základem lidského respektu. Kvalitní „řemeslo“ umožnilo NEONLAKU rozvíjet se od jeho vzniku až po současnost.

… JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÉ INOVACE

Svět kolem nás jde dopředu, vyvíjí se a my se snažíme smysluplné moderní postupy a technologie začleňovat do naší práce. Našim zaměstnancům chceme zajistit pokud možno důstojnou kvalitu jejich pracovního života, našim klientům i dodavatelům zase díky technologiím průmyslu 4.0 můžeme slíbit profesionální rozhraní vzájemné spolupráce.

… JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ FLEXIBILITA

Pružnost patří již od počátku existence firmy k našim přednostem. Díky snaze nacházet WIN-WIN řešení, vyhovět i u nestandardních požadavků, pokud to celkové možnosti firmy dovolují, NEONLAKU umožňuje být oporou našim zákazníkům, dodavatelům i zaměstnancům v nejrůznějších specifických situacích.