Lakování

Stěžejním programem naší společnosti je lakování, které si díky dlouholetým zkušenostem zakladatele vytvořilo své jedinečné know-how. Díky možnosti přizpůsobení aplikace pracovníkem, je tento způsob úpravy ideální především pro díly nejrůznějších tvarů a velikostí, stejně jako materiálů (plasty, kovy, lamináty, karbon aj.).

Používané materiály, ředitelné vodou nebo ředidlem, jsou aplikovány v lakovacích boxech proškoleným a profesionálním personálem. Technologie lakování je alchymie, a tak k ní rovněž přistupujeme. V kooperaci s dodavateli, ale i zákazníky, se snažíme najít ten nejvhodnější lakovací systém, protože ne všechny podklady mají stejné fyzické vlastnosti.

Mezi naše dodavatele materiálů patří BASF, WÖRWAG, PPG, DUPONT, BERGER LACKE, WECKERLE, PETER LACKE, BERLAC GROUP aj.