Environmentální politika

K rozvoji ekologie a péče o naše životní prostředí se snažíme přispívat tím, že produkujeme pouze kvalitní výrobky.

V tomto ohledu jsme nekompromisní. Bez výjimek dbáme na sledování a důsledné plnění legislativních požadavků na vytváření podmínek pro snižování dopadů naší výroby na životní prostředí, a to soustavnou prevencí v oblasti EMS.

EMS 14001

Jsme certifikovaní a máme zavedený environmentální management, který snižuje dopady činností společnosti na životní prostředí, což má za následek zlepšení životního prostředí a zlepšení profilu společnosti. Certifikace EMS 14001 každý rok úspěšně obhajujeme recertifikačními a dozorovými audity. Jsme zapojeni do unikátního projektu „Zelená firma“, ve kterém ekologicky likvidujeme firemní elektrospotřebiče a baterie, což významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.