Environmentální politika

K rozvoji ekologie a péče o naše životní prostředí se snažíme přispívat tím, že produkujeme pouze kvalitní výrobky.

V tomto ohledu jsme nekompromisní. Bez výjimek dbáme na sledování a důsledné plnění legislativních požadavků na vytváření podmínek pro snižování dopadů naší výroby na životní prostředí, a to soustavnou prevencí v oblasti EMS.